Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Verenigingen verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van hun leden. Dat betekent dat zij zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) moeten houden. Er gelden verschillende regels voor het doorgeven van gegevens van leden binnen de vereniging of kerk zelf en daarbuiten.

Interne verstrekking

Een vereniging of kerk mag bepaalde gegevens van leden (zoals naam, adres en woonplaats) binnen de eigen organisatie doorgeven. Dit is nodig om de vereniging of kerk draaiende te houden. 

Een penningmeester van een vereniging bijvoorbeeld heeft gegevens van de leden nodig om de contributie te innen.

Verstrekking aan derden

Om gegevens van leden te mogen verstrekken aan derden (personen of organisaties buiten de vereniging of kerk) is vaak toestemming nodig van de leden.

Zo verwerken kerkgenootschappen per definitie bijzondere persoonsgegevens, omdat het gegevens zijn over iemands religie. Deze gegevens mogen alleen met uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen worden verstrekt.