St. Jozefdoelen

Contributie 2022

Ons sportseizoen loopt van 1 januari – 31 december. Voor iedereen die lid is na 1 januari moeten we contributie afdragen aan de bond. Het is daarom belangrijk dat we onze ledenadministratie en contributie-inning voor het eind van het jaar in orde hebben.

Vandaar dit bericht

Voor iedereen die in 2022 lid wil blijven van St. Jozefdoelen verzoeken we om vóór 1 januari contributie te betalen. Dit is €100 voor volwassen leden en €60 voor jeugdleden (t/m 17 jaar). Op welk bankrekeningnummer dit overgemaakt kan worden staat in de mail van 28-10-2021.

In deze mail zit ook een factuur. Mocht je die op naam gesteld willen hebben, dan kun je dat aangeven via het contactformulier.

Mocht je besluiten om je lidmaatschap niet te verlengen, dan vragen we om vóór 1 januari op te zeggen zodat je je borg kunt terugkrijgen. Bij opzegging ná 1 januari zijn we helaas verplicht bondsafdracht te betalen, waarvoor we dan je borg gebruiken. Opzeggen bij voorkeur via:

Hartelijk dank voor je steun en enthousiasme in het afgelopen jaar. Ik hoop dat we je in 2022 blijven zien op Den Doel.